TRANSPORT ODPADÓW

medycznych weterynaryjnych i niebezpiecznych

O nasZadzwoń

O nas

Przedmiotem działalności firmy „DANMED” jest transport i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych na terenie województwa pomorskiego (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Wejherowo, Kościerzyna, Malbork, Puck, Pruszcz i Starogard Gdański).

Nasza Firma posiada numer rejestrowy 000022287 wydany przez Marszałka Województwa Pomorskiego zezwalający na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych ,weterynaryjnych oraz niebezpiecznych. Nasze usługi prowadzimy , posiadając wszystkie wymagane zezwolenia oraz najwyższej jakości sprzęt pozwalający profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać nasze usługi  . Dbamy o to aby klient był w pełni zadowolony z świadczonych przez nas usług.

Otrzymaliśmy certyfikat ” FIRMY GODNEJ ZAUFANIA ” który potwierdza rzetelność oraz profesjonalizm naszych usług .

Zapraszamy do współpracy.

Dbamy o środowisko codziennie

Oferta

Oferta naszej firmy skierowana jest do:

 • Zakładów opieki zdrowotnej
 • Gabinetów lekarskich
 • Gabinetów stomatologicznych
 • Gabinetów weterynaryjnych
 • Gabinetów kosmetycznych
 • Laboratoriów analitycznych
 • Szkolnych gabinetów pielęgniarskich i dentystycznych
 • Aptek
 • Wszystkich pozostałych podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady niebezpieczne

Oferujemy

 • Transport małogabarytowy po konkurencyjnych cenach
 • Homologowane pojemniki na odpady medyczne - igły, strzykawki, opakowania, folie itp.
 • Własny specjalistyczny transport przystosowany do przewozu ładunków niebezpiecznych, spełniający wymogi ADR
 • Przeszkolony personel, posiadający uprawnienia ADR do gospodarowania materiałami niebezpiecznymi
 • Pełną odpowiedzialność za powierzone materiały niebezpieczne od momentu odbioru aż po utylizację
 • Specjalistyczne pojemniki i worki na odpady spełniające wszelkie wymagania sanitarne
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującą ustawą dot. wytwarzania odpadów medycznych
 • Umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania biznesowe
 • Terminowość
 • Profesjonalizm

Zachęcamy do skorzystania z naszych rzetelnych i profesjonalnych usług.

Kody odpadów

POZWOLENIE KODY ODPADÓW

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 02 99 Inne niewymienione odpady
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 99 Inne niewymienione odpady
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 0111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym    mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych  i analitycznych
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
17 02 03 Tworzywa sztuczne
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Odbieramy także KAT I , KAT II i KAT III

Pojemniki i worki na odpady

W ofercie posiadamy worki oraz pojemniki na odpady medyczne 1 , 1,5 , 3 oraz 10 Litrowe

Kontakt

DANMED

Grzybno
ul. Szkolna 26
83-300 Kartuzy

Kom. 693-313-811

biuro@danmed.net.pl

© Copyright - DANMED